Portfolio

School periode 2

Handy

Leerdoelen

 •  Je kunt door middel van CSS  elementen positioneren
 • Je kunt benoemen wat de flow van een HTML pagina is
 • Je kunt de verschillen benoemen tussen static, relative, fixed, absolute en sticky positionering
 • Je kunt de overflow toepassen op een webpagina
 • Je kunt verschillende selectors toepassen (class, id, parent, :hover, last child)
 • Je kunt CSS specifiek toepassen
 • Je kunt de prioriteit van de CSS eigenscappen berekenen

 

Duck hunt

Leerdoelen

 • arrays
 • dom manipulatie
 • events

Adventure Game

Leerdoelen

 • Je kunt elementen wel of niet zichtbaar maken mbv JavaScript
 • Je kunt de achtergrondkleur van elementen veranderen nadat je er op geklikt hebt
 • events

Lingo

Leerdoelen

 • DOM manipulatie (toevoegen en verwijderen van elementen)
 • verdieping op event handling

Responsive Website

Leerdoelen

 • je kent de begrippen: Mediaquery’s, Breakpoints, Mobile first, em’s, viewport
 • je kunt vanuit het mobile first principe werken
 • je weet welke breakpoint je kunt gebruiken voor meest gebruikte mobile devices
 • je kunt de mediaquery’s toepassen om jouw website responsive te maken
 • je kunt em’s toepassen in plaats van px